UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIOWA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Ubezpieczenie pojazdów

 • Autocasco, Minicasco, Wyposażenie dodatkowe, Szyby, NNW, Assistance, OC,
  Zielona Karta,  Ubezpieczenie Graniczne, Bagaż, Pomoc Prawna
 • ochrona posiadanych zniżek w AC i OC
 • pokrycie kosztów przeglądów technicznych i opłacenie składek przez ubezpieczyciela
  w przypadku utraty pracy

Klienci ubezpieczający pojazdy w zakresie AC mają do wyboru stałą sumę ubezpieczenia pojazdu przez okres trwania umowy bądź sumę redukowalną o wypłacone odszkodowania i odpowiadającą aktualnej w danym momencie wartości rynkowej samochodu.

Ubezpieczenia majątkowe

 • domów
 • mieszkań
 • domków letniskowych
 • innych budowli

Inne ubezpieczenia

Wypadkowe, chorobowe i turystyczne

 • indywidualne
 • rodzinne
 • zbiorowe
 • krajowe
 • zagraniczne

OFERTA UBEZPIECZENIOWA DLA FIRM

Ubezpieczenie pojazdów firmowych

 • Autocasco
 • Wyposażenie dodatkowe
 • Szyby
 • NNW
 • Assistance
 • OC
 • Zielona Karta
 • Pomoc Prawna

Firmy ubezpieczające pojazdy w zakresie AC mają możliwość wyboru między stała ,
a zmienną sumą ubezpieczenia pojazdu.

Firmom posiadającym więcej niż 5 pojazdów proponujemy ubezpieczenia całych flot na indywidualnie negocjowanych stawkach.

Pojazdy w leasingu ubezpieczamy bez dodatkowych zwyżek w składce. 

Kompleksowe ubezpieczenie  firm

 • ochrona majątku od ognia i innych żywiołów oraz kradzieży, sprzętu elektronicznego, przedmiotów od stłuczenia, OC prowadzonej działalności
 • ochrona maszyn, aparatów i urządzeń od uszkodzeń
 • ryzyka budowlano montażowe
 • zabezpieczenie ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • dobrowolne i obowiązkowe umowy OC w tym dotyczące zawodów medycznych, sportowców i instruktorów
 • zabezpieczenia gwarancji finansowych w tym dotyczących wadiów, należytego wykonania kontraktów i usunięcia usterek

UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE

Posagowe, emerytalne, inwestycyjne oraz grupowe pracowników

UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW

Dobrowolne oraz obowiązkowe.

Potrzebujesz ubezpieczenia? Zadzwoń do nas już teraz!